პროდუქცია / წყაროს წყალიწყარო განლაგებულია ქარხნიდან 800 მეტრის დაშორებით, ზღვის დონიდან 1100 მეტრის სიმაღლეზე.  (დებეტით 80 მ3 დღე-ღამეში).

ქიმიური და მიკრობიოლოგიური გამოკვლევების მიხედვით „ჩარგალის წყაროს წყალი“ შეიცავს ყველა საჭირო მინერალებს. ქიმიური შემადგენლობა და გემოვნებითი თვისებები შეესაბამება მსოფლიოს ყველაზე მაღალ სტანდარტებს.

არაგაზირებული მინერალური წყაროს წყალი „ჩარგალი“,  ისხმება შუშის ბოთლში, მოცულობით 0,5 ლიტრი, პეტ ბოთლში 0,5ლ; 1ლ; 1,5ლ; 2ლ; 6ლ; 19ლ;  წელიწადში 24 000 000ლ