• ქარხანა
    2007 წელს მინერალური წყლის „ვაჟას წყარო“-ს მწარმოებელი ქარხანა შეისყიდა კომპანიამ „ჩარგალის წყარობმა“. მოხდა ქარხნის სრული რეაბილიტაცია. კომპანიამ მოიპოვა ნახშირორჟანგის საბადოს, წყაროს წყლის და მინერალური წყლის ახალი ლიცენზიები, მოახდინა ჭაბურღილების და წყაროს წყლის სათავის კაპტაჟი.
  • ხარისხი
    კომპანია "ჩარგალის წყაროებმა" ააშენა 4000 მ2 შენობა-ნაგებობები, მოეწყო საწარმოო და სასაწყობე ფართები, დამონტაჟდა ახალი ჩამოსასხმელი ხაზები, ფილტრები, რეზერვუარები, შეიქმნა თანამედროვე დანადგარებით აღჭურვილი ლაბორატორია, სადაც ყოველდღიურად ხდება პროდუქციაზე კონტროლი. წარმოება სრულად აკმაყოფილებს მსოფლიოს სტანდარტს