წარმოება / ქარხანა


2007 წელს მინერალური წყლის „ვაჟას წყარო“-ს მწარმოებელი ქარხანა შეისყიდა კომპანიამ „ჩარგალის წყარობმა“. მოხდა ქარხნის სრული რეაბილიტაცია. კომპანიამ მოიპოვა ნახშირორჟანგის საბადოს, წყაროს წყლის და მინერალური წყლის ახალი ლიცენზიები, მოახდინა ჭაბურღილების და წყაროს წყლის სათავის კაპტაჟი. ორი წლის განმავლობაში ხდებოდა წყალზე დაკვირვება და მისთვის კატეგირიის მინიჭება. კომპანიამ ჩაატარა ახალი ბურღვითი სამუშაოები და აღმოჩენილი იქნი ახალი ტიპის დაბალ- მინერალიზირებული წყლები. აშენდა 4000 მ2 შენობა-ნაგებობები, მოეწყო საწარმოო და სასაწყობე ფართები, დამონტაჟდა ახალი ჩამოსასხმელი ხაზები, ფილტრები, რეზერვუარები, შეიქმნა თანამედროვე დანადგარებით აღჭურვილი ლაბორატორია, სადაც ყოველდღიურად ხდება პროდუქციაზე კონტროლი. წარმოება სრულად აკმაყოპილებს მსოფლიოს სტანდარტს