კომპანიის შესახებ / საქმიანობა

კომპანია “ჩარგალის წყაროები”-ს ძირითადი საქმიანობაა,  უალკოგოლო სასმელების წარმოება, მინერალური და მტკნარი წყლის, ლიმონათების, რომელთა დამზადება ხდება ნატურალური ხილისა და მცენარეულისგან დამზადებული არომატიზატორების გამოყენებით.