• საქმიანობა

    კომპანია “ჩარგალის წყაროები”-ს ძირითადი საქმიანობაა,  უალკოგოლო სასმელების წარმოება, მინერალური და მტკნარი წყლის, ლიმონათების, რომელთა დამზადება ხდება ნატურალური ხილისა და მცენარეულისგან დამზადებული არომატიზატორების გამოყენებით.

  • ისტორია
    საუკუნეების განმავლობაში საბადო ცნობილი იყო თავისი მინერალური წყაროებით. საქართველოს ყველა რეგიონიდან  ჩამოდიოდა ხალხი ამ წყლის დასაგროვებლად, რადგან ეს წყალი ცნობილი იყო თავისი  სამკურნალო თვისებებით. 1956 წელს სოფელ ჩარგალთან მდინარე შავის არაგვის მიმდებარე ტერიტორიაზე გეოლოგებმა დაიწყეს ბორჯომის მსგავსი მინერალური წყლების ძიება. გაიბურღა  40-დან 250 მეტრამდე სიღრმის 26 ჭაბურღილი, ყველა მათგანი აღმოჩნდა წარმატებული.
  • სიახლეები
    -