იოსებიძის ქ.12, თბილისი, საქართველო
ფაქსი: +995 322 916 521
info@chargali.com
www.chargali.com